PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

logo-wlkp

Głównym celem projektu jest aktywna integracja 100 osób (w tym 60 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez wybrane instrumenty aktywizacji społecznej i edukacyjnej, zamieszkujących wybrane gminy 3 powiatów województwa Wielkopolskiego (tj. powiat koniński, kolski oraz słupecki) w okresie od 01.06.2017 do 31.08.2018r.

Cel zostanie osiągnięty z zastosowaniem instrumentów aktywizacji edukacyjnej (kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe) oraz aktywizacji społ.(dotyczące przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społ. zaradności, samodzielności).

W ramach aktywizacji i integracji o charakterze edukacyjnym każdemu uczestnikowi umożliwiamy udział w kursie zawodowym zakończonym egzaminem, co umożliwi podniesienie kwalifikacji. Wyboru szkolenia dokonujemy w oparciu o indywidualne predyspozycje i potrzeby, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Główne rezultaty: 100 osób objęta aktywizacją społeczną. 100 osób objęta kursami zawodowymi adekwatnie do potrzeb (aktywizacja o charakterze edukacyjnym).

 

Planowane efekty:

   - Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 100 osób

ü       - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która znajdzie zatrudnienie po ukończeniu programu – min. 22 osoby w tym 2 osoby  niepełnosprawne

 

Wartość dofinansowania projektu: 624 912,50 zł
Wartość dofinansowanie projektu z UE: 586 292,50 zł