PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Beneficjenci

logo-wlkp

 

Grupa docelowa projektu

 

Grupę docelową projektu stanowić będzie 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) mieszkańców 26 gmin w powiecie konińskim, słupeckim oraz kolskim w województwie Wielkopolskim. Do projektu przyjmujemy wyłącznie osoby, które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Podział ze względu na status na rynku pracy:

80 osób bezrobotnych;

w tym:

           - 48 osób długotrwale bezrobotnych

- 13 osoby bierne zawodowo 

-   7 osób pracujących;

Dodatkowo w grupie docelowej projektu uczestniczyć będzie:

-  60 osób zamieszkujących obszar wiejski;

-  15 osób z niepełnosprawnościami