PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Opis projektu

baner kapital ludzki

„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa małopolskiego”

 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku i obejmuje swym zasięgiem teren 19 powiatów województwa małopolskiego.

 

Powiaty objęte zasięgiem:  bocheński,  brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki,  krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielecki.

Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji                   i umiejętności w obszarach ICT na poziomie ECDL Start przez osoby w wieku 50-64 lat z wykształceniem max średnim zamieszkałych w województwie małopolskim, na terenach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców.

Do celów szczegółowych zaliczamy:

  • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym przez osoby w wieku 50-64 lat z wykształceniem max średnim zamieszkałych na terenach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców w województwie małopolskim do końca 2014 roku.
  • Nabycie kompetencji w zakresie ECDL START, potwierdzonych  certyfikatem, zwiększających szanse na rynku pracy przez osoby w wieku 50-64 lat z wykształceniem max średnim zamieszkałych na terenach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców w województwie małopolskim do końca 2014 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego