PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Beneficjenci

 baner kapital ludzki

Projekt skierowany jest do 190 osób w wieku 50-64l. z wykształceniem max średnim, zamieszkałych na obszarze województwa małopolskiego.  Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby bezrobotne
 • osoby nieaktywne zawodowo
 • osoby zatrudnione
 • osoby niepełnosprawne

 

 Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:

 • osoby powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy
 • osoby posiadające niskie wykształcenie (wykształcenie co najwyżej średnie)
 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
 • osoby bezrobotne  oraz osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby w wieku 55+
 • kobiety
 • osoby zamieszkałe powiaty: dąbrowski, limanowski, nowosądecki.

W ramach projektu odbędzie się 19 edycji kursów z zakresu  ICT -nabywania nowych umiejętności i kompetencji w tym:

 • 15 grup osób pełnosprawnych  po 10 osób zrealizuje cały kurs ECDL START, który składa się z  64 godzin. ECDL Start składa się z 4 modułów.
 • 4 grupy osób niepełnosprawnych po 10 osób zrealizują kurs ECDL START, który obejmuje 64 godziny.  ECDL Start składa się z 4 modułów.

Każdy moduł kończy się egzaminem ECDL z zakresu tematyki modułu. Aby zaliczyć należy udzielić 75% poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu wszystkich egzaminów uczestnik otrzymuje Certyfikat Start.

Każda grupa szkoleniowa liczyć będzie 10 osób.

Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT na poziomie ECDL Start przez osoby w wieku 50-64 lat z wykształceniem max średnim zamieszkałych w województwie małopolskim, na terenach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

{nomultithumb}