PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Usługi w ramach CUŚ

a

W ramach zadań CUŚ jest świadczenie usług informacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz usług animacyjnych, które docelowo mają służyć podniesieniu kompetencji życiowych, przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, a także ma umożliwiać poruszanie się po różnych systemach wsparcia. Nasz pracownik specjalistyczny jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do zgłaszania chęci skorzystania z tego rodzaju usług pod numerem tel. 722 156 677.