PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Zachowanie trwałości rezultatów projektu

logo-slaskie

 

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji projektu. W celu zapewnienia zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych/ asystenckich po jego zakończeniu, co najmniej przez okres 29 miesięcy tj. do 31.10.2023r. Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy z siedzibą w Inowrocławiu, jest gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zapewniamy 24 miejsca świadczenia usług społecznych na terenie miasta Bytomia.

Przez miejsca świadczenia usług społecznych rozumie się dysponowanie kadrą posiadającą kierunkowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w realizacji usług opiekuńczych/ asystenckich na terenie miasta Bytomia. Usługi świadczone po cenach komercyjnych.

Ze względu an stan epidemiologiczny w kraju, zachęcamy do kontaktu telefonicznego – numer kontaktowy: 52 357 62 15

Osoba do kontaktu: Anna Janiszewska

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny EFS).

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020