PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Usługi asystenckie

logo-slaskie

 

Przypominamy o możliwości skorzystania z usług asystenckich w projekcie „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w Bytomiu”. Wsparcie adresowane jest dla osób niesamodzielnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących teren Bytomia. Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia zachęcamy do skorzystania z pomocy i prosimy o kontakt pod numerem tel. 605-967-017.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014-2020