PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

baner kapital ludzki

„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku           
i obejmuje swym zasięgiem teren województwa dolnośląskiego.

 

Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji                  
i umiejętności w obszarach ICT na poziomie ECDL Start przez 210 osób zamieszkujących w województwie dolnośląskim.

Do celów szczegółowych zaliczamy:

  • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym, przez 210 osób zamieszkujących  w województwie dolnośląskim do końca czerwca 2015 roku.
  • Nabycie kompetencji w zakresie ECDL START, potwierdzonych  certyfikatem, zwiększających szanse na rynku pracy, przez 210 osób zamieszkujących w województwie dolnośląskim do końca 2015 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego