PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Beneficjenci

baner kapital ludzki

Projekt skierowany jest do 210 osób, pracujących jak i osób niezatrudnionych,

w wieku 25-64l., zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego.

 

Projekt realizowany jest w okresie

od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby 50+
 • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby pozostające bez zatrudnienia co najmniej 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu
 • osoby powracające oraz wchodzące na rynek pracy
 • osoby po przerwie związanej z urodzeniem dziecka

 

 Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują osoby:

 • w wieku 50-55lat oraz 56-64 lat;
 • zamieszkałe na obszarach wiejskich oraz w małych miasteczkach ( do 20 tys. mieszkańców)
 • korzystające z pomocy OPS
 • długotrwale bezrobotne
 • niepełnosprawne
 • z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz zawodowym.

W ramach projektu odbędzie się 21 edycji kursów z zakresu  ICT -nabywania nowych umiejętności i kompetencji w tym:

 • 21 grup po 10 osób zrealizuje cały kurs ECDL START, który trwa łącznie 64 godziny.
  Kurs w zakresie ECDL Start składa się z 4 modułów.

Każdy moduł kończy się egzaminem ECDL z zakresu tematyki modułu. Aby zaliczyć należy udzielić 75% poprawnych odpowiedzi. Po zdaniu wszystkich egzaminów uczestnik otrzymuje Certyfikat ECDL Start.


Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji                  
i umiejętności w obszarach ICT na poziomie ECDL Start przez 210 osób zamieszkujących w województwie dolnośląskim.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego