PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Beneficjenci

 

Beztytuu

Grupę docelową projektu stanowić będą:

  • 24 kobiety i 16 mężczyzn – razem 40 osób w wieku 15- 29 lat
  • 32 osoby bierne zawodowo i 8 osób bezrobotnych (w tym 5os. długotrwale bezrobotnych),
  • 4 osoby niepełnosprawne
  • Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące wyłącznie powiat ostrowiecki w województwie świętokrzyskim tj. miasto oraz gmina miejska Ostrowiec Świętokrzyski, miasta oraz gminy miejsko-wiejskie Ćmielów, Kunów oraz gminy wiejskie Bałtów, Bodzechów oraz Waśniów.
  • Osoby posiadające niskie kwalifikacje (wykształcenie nie wyższe niż średnie),
  • Osoby nie kształcące się w formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczące w szkoleniach

Na etapie rekrutacji preferować będziemy:

  • młodzież z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych,
  • dzieci klientów OPS
  • młodych rodziców
  • osoby z niskim poziomem wykształcenia (preferencja dla wykształcenia nie wyżej jak gimnazjalne)