PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Formy wsparcia

 

Beztytuu

 

Formy wsparcia oferowane uczestnikom:

            a) doradztwo zawodowe:

                        * identyfikacja potrzeb (1 spotkanie x 2h/osobę)

                        * diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego (1 spotkanie x 2h/osobę)

                        * plan rozwoju, opracowanie IPD (1 spotkanie x 2h/osobę)

            b) pośrednictwo pracy (12h/osobę)

c) szkolenia zawodowe (średnio 150h w okresie do 2 m-cy) w branżach: turystycznej, budowlanej, metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych.

            d) staże zawodowe (średnio od 3 do 6 miesięcy)