PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Opis projektu

 

Wsparcie w projekcie "Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat kwidzyński" kierowanie jest do 40 osób w wieku od 15 do 29 lat, zaliczanych do grupy NEET, tj. do osób, które nie uczestniczą w kształtowaniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się zamieszkujących powiat kwidzyński, w województwie Pomorskim. Wsparcie obejmie wyłącznie osoby biernie zawodowo.

Każdy z uczestników w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu otrzyma następujące wsparcie: Identyfikacja potrzeb i oddalenia od rynku pracy, IPD. Zapewniamy również wsparcie psychologiczne pomagające w procesie dochodzenia do zmian w życiu osobistym. Część uczestników będzie miało możliwość skorzystania ze szkolenia zawodowego, zgodnego z indywidualnymi potrzebami, ale także potrzebami kluczowych branż dla rozwoju województwa Pomorskiego. Oferowany będzie także oferty staży zawodowych, które będą proponowane dla 30 uczestników. Uczestnik będzie mógł wziąść udział zarówno w szkoleniu jak i stażu zawodowym lub też jednej z tych form wsparcia, w zależności od indywidualnych wcześniej zdiagnozowanych potrzeb.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia 40 uczestników projektu w wieku 15-29 lat zaliczanych do grupy NEET, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zamieszkujących powiat kwidzyński. Planowane osiągnięcie celu jest w do końca września 2017roku poprzez indywidualne i kompleksowe działania aktywizacji edukacyjno-zawodowej.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!