PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Beneficjenci

Projekt jest skierowany do 40 osób  (24 kobiet i 16 mężczyzn), zaliczanych do grupy NEET w wieku 15-29 lat, zamieszkujący powiat kwidzyński 

Możesz wziąć udział w naszym projekcie, jeśli:

 • masz 15-29 lat,
 • mieszkasz w powiecie kwidzyńskim,
 • należysz do grupy NEET tj. nie pracujesz (jesteś bierny zawodowo),
 • nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ,
 • nie szkolisz się (od co najmniej 4 tygodni nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach),
 • masz co najwyżej wykształcenie średnie.

Preferowanymi osobami do udziału w projekcie są:

 • Kobiety,
 • osoby z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnych,
 • dzieci klientów OPS;
 • młodzi rodzice,
 • samotnie wychowujący dzieci
 • osoby bez zawodu i osoby bedz doświadczenia zawodowego

Takie osoby mają największe szanse na udział w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!