PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

logo wer

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 50 uczestników, w tym co najmniej 9 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, zaliczanych do grupy NEET i zamieszkujących powiat nowosolski w województwie lubuskim. Wsparciem zostaną objęte osoby bierne zawodowe, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się.

Uczestnicy w ramach projektu „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na runek pracy osób młodych zamieszkujących powiat nowosolski”:

  • zostaną objęci pośrednictwem pracy,
  • podniosą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych związanych z potrzebami lokalnego rynku pracy,
  • zdobędą doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażach zawodowych,
  • otrzymają refundację przejazdów do pracy lub bon na zasiedlenie,
  • otrzymają wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością (dotyczy osób ze znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością).

Cel zostanie osiągnięty w okresie 15 m-cy (do 31.03.2018r.)