PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Opis projektu

 

logo-mazowsze

Celem projektu „MEM Mazowieckie e-Możliwości – Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe" jest umożliwienie podniesienia Celem głównym projektu jest umożliwienie podniesienia kompetencji cyfrowych przez 500 osób dorosłych, w wieku 25 lat i więcej wyłącznie o niskich kwalifikacjach, w tym 61% w wieku 50 i więcej lat, i w 61% zamieszkujący obszary wiejskie. Projekt zakłada uzyskanie przez minimum 80% z nich kompetencji potwierdzonych zewnętrznym certyfikatem w okresie do 31.12.2018 r. Podstawowym rezultatem projektu jest potwierdzenie nabytych kompetencji przez 400 uczestników w toku egzaminu zewnętrznego na poziomie A i B Standardu DIGCOMP oraz otrzymanie certyfikatu.

Szkolenie poprowadzone zostanie na dwóch poziomach:

- podstawowym w trybie 8 spotkań po 4 godziny lekcyjne z przerwą (32 h na grupę, 40 grup po średnio 10 osób), w miejscowości położonej możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestników. Poziom A DIGCOMP obejmie łącznie 400 osób.

– funkcjonalnym średniozaawansowanym w analogicznym wymiarze, (32 h na grupę, 30 grup po średnio 10 osób), możliwie blisko miejsca zamieszkania uczestników. Poziom B DIGCOMP obejmie łącznie 300 osób.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie 4 godzinnych zajęć. Dodatkowo 40% uczestników w trudnej sytuacji finansowej (w szczególności osoby bezrobotne i niepełnosprawne) otrzyma wrot kosztów dojazdu na zajęcia.