PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

O projekcie

logo-pomorskie

Głównym celem projektu, jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia przez 36 uczestników, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, posiadających niskie kwalifikacje, mieszkających na terenie województwa pomorskiego – powiatu kwidzyńskiego – gmina Ryjewo. Uczestnikom zostanie udzielone wsparcie psychospołeczne lub psychologiczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste oraz spersonalizowana oferta szkoleń, przygotowania zawodowego i/lub stażu. Osoba przyjęta do projektu otrzyma wsparcie doradcy zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości doskonalenia zawodowego), odbędzie indywidualne warsztatyz psychologiem. Każdemu uczestnikowi towarzyszył będzie również pośrednik pracy – wspierający, monitorujący i motywujący daną osobę do działania. Uczestnicy będą mieli okazję również skorzystać z poradnictwa prawnego i obywatelskiego ze strony prawnika.