PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Grupa docelowa

logo-pomorskie

Grupę docelową stanowi 36 osób ( 20 kobiet i 16mężczyzn ) bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, chcących zwiększyć swoje szanse na znalezienie w przyszłości pracy oraz polepszenie tym samym swojej sytuacji życiowej. Wszystkie osoby zamieszkują teren województwa pomorskiego – powiatu kwidzyńskiego – gmina Ryjewo w woj. pomorskim. W ramachpodjętych działań informacyjno-promocyjnych rekrutowanych do projektu będzie 36 uczestników proj. (3 nabory po 12 osób), w tym co najmniej 50%stanowić będą osoby z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada udział 20 kobiet i 16 mężczyzn.