PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Beneficjenci

Logotyp2

BENEFICJENCI PROJEKTU

Projekt obejmuje 40 uczestników projektu zamieszkujących w rozumieniu KC powiat inowrocławski, mogileński, żniński, w województwie kujawsko–pomorskim (WK-P), zaliczane wyłącznie do grupy NEET, tj. zgodnie z def. POWER, spełniający łącznie 3 warunki (nie pracuje, nie kształci się, nie szkoli się) i jest w wieku 15-29l. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby z niepełnosprawnością (ON) i jednocześnie będące biernymi zawodowo. Wsparcie dla nieletnich (15-17l) dodatkowo wymaga zgodny opiekuna prawnego. Z projektu wyłączone są osoby określane, jako grupa docelowa dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.