PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Beneficjenci

 

x

 

Grupę docelową projektu stanowić będą:

 • 55 uczestników projektu w tym 33 kobiety i 22 mężczyzn wyłącznie osoby bierne zawodowo wieku 15- 29 lat,
 • Wyłącznie osoby niepełnosprawne,
 • Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące wyłącznie jeden z 6 powiatów (trybunalski, piotrowski, radomszczański, tomaszowski, bełchatowski, opoczyński)
 • Osoby należące do grupy NEET tj. nie pracujesz (jesteś bierny zawodowo)

Na etapie rekrutacji preferować będziemy:

 • Osoby w wieku 15- 29 lat,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie
 • Osoby zamieszkujące miasto Ostrołękę lub powiat ostrołęcki,
 • Osoby należące do grupy NEET (tj. nie pracujące, bierne)
 • Osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • Osoby nie szkolące się (od co najmniej 4tyg. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach)