PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Beneficjenci

 

Beztytuu


Grupę docelową projektu stanowić będą:

  • 15 kobiet i 10 mężczyzn – razem 25 osób w wieku 15- 29 lat,
  • 5 osób niepełnosprawnych,
  • Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące wyłącznie jeden z 2 powiatów (miasto Ostrołękę lub powiat ostrołęcki),
  • Osoby należące do grupy NEET tj. nie pracujesz (jesteś bierny zawodowo)

Na etapie rekrutacji preferować będziemy:

  • Osoby w wieku 15- 29 lat,
  • Osoby zamieszkujące miasto Ostrołękę lub powiat ostrołęcki,
  • Osoby należące do grupy NEET tj. nie pracujesz (jesteś bierny,
  • Osoby bez zawodu oraz doświadczenia zawodowego,
  • Osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  • Osoby nie szkolące się (od co najmniej 4tyg. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach)