Zapraszamy do korzystania z naszych usług

  • Drukuj

a

Zapraszamy serdecznie do korzystania z usług specjalistycznych w ramach projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Gniewkowo, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto, zgodnie z wymogami projektu, usługi specjalistyczne przydzielane są na podstawie skierowania wydanego przez lekarza. Przypominamy również, że od 1 listopada 2020 r. obowiązuje nowy cennik usług opiekuńczych

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 722 156 677.