Zapewniamy profesjonalne usługi

  • Drukuj

a

Przyjmujemy do projektu opiekunów faktycznych, celem podniesienia ich wiedzy w zakresie poprawnego sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi. Chcielibyśmy jednak przypomnieć definicję opiekuna faktycznego – jest to osoba, która sprawuje opiekę nad osobą niesamodzielną, ale nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Osoby, które spełniają ww. definicję i zamieszkują na terenie gminy Gniewkowo, zapraszamy do kontaktu: 722 156 677. Usługi świadczone są przez wykwalifikowanych specjalistów z danej dziedziny m.in. psycholodzy, rehabilitanci, pielęgniarki.