Zachęcamy opiekunów faktycznych do bezpłatnego poradnictwa udzielanego przez specjalistów

  • Drukuj

a

 

Fundacja „Medius” będąca partnerem w Projekcie Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo, odpowiedzialna jest za zadanie związane z realizacją poradnictwa specjalistycznego dla opiekunów faktycznych. Opiekunowie faktyczni to osoby , które sprawują opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Mogą oni nieodpłatnie skorzystać ze wsparcia specjalistów. Poradnictwo odbywa się w miejscu zamieszkania, aby jak najsprawniej, wygodniej wzmocnić umiejętności, wiedzę opiekunów faktycznych niezbędną przy sprawowaniu opieki.