PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

a

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w projekcie Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo.

W ofercie projektu mamy dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

- usługi opiekuńcze w dni powszednie oraz w soboty , niedziele i święta

- specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wsparcie otrzymać mogą również opiekunowie faktyczni w postaci poradnictwa specjalistycznego w miejscu zamieszkania i poradnictwa specjalistycznego w Centrum Usług Środowiskowych oraz osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w postaci poradnictwa specjalistycznego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Kontakt tel. : 500 233 180 , 722 156 677