PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze

a

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” w ramach, którego jest możliwość m.in. skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Nasz projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Gniewkowo. Ponadto, ofertę kierujemy do osób wpisujących się w katalog osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny. Jeżeli spełniasz powyższe przesłanki zgłoś się do nas! Warto jednak podkreślić, że usługi specjalistyczne przydzielane są na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza. Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem 722 156 677.