PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Oferta dla opiekunów faktycznych

a

W ramach naszego projektu - „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo” jest możliwość bezpłatnego skorzystania z poradnictwa specjalistycznego. Usługi te mają na celu wzmocnienia wiedzy i umiejętności osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Opiekunem faktycznym jest osoba, która sprawuje opiekę nad osobą niesamodzielną i nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. Poradnictwo może być świadczone w miejscu zamieszkania bądź w Centrum Usług Środowiskowych. Mogą do nas zgłaszać się też osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którym też udzielimy poradnictwa specjalistycznego.

Więcej szczegółów można uzyskać pod numerem tel. 722 156 677.