PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Poradnictwo dla opiekunów faktycznych

a

Zapewniamy opiekunom faktycznym uczestniczącym w projekcie indywidualne poradnictwo (poza tym, z którego mogą skorzystać w CUŚ). Wsparcie świadczymy w miejscu zamieszkania i jest ono związane z doradztwem w pielęgnacji, nauką opieki, (jak myć, pielęgnować, podnosić, karmić, osobę niesamodzielną, którą opiekuje się opiekun faktyczny). Porady udzielają m.in. lekarze, psycholodzy, rehabilitanci, pielęgniarki. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 722 156 677.