PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Zgłoś się do nas, a na pewno nie pożałujesz!

a

W ramach projektu pn. „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, który realizowany jest przez Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy „PERSONA” w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie oraz Fundacją MEDIUS oferujemy m.in. wsparcie w postaci usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poradnictwo dla osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach ww. usług opiekuńczych zapewniamy wsparcie w codziennym funkcjonowaniu (przygotowanie i podanie posiłku, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza, treningi pamięci oraz zapewniamy naszym podopiecznym kontakt z otoczeniem. Ponadto, w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych jest możliwość skorzystania z profesjonalnej wiedzy m.in. logopedy rehabilitanta, pielęgniarki.

Rekrutacja trwa cały czas, zapraszamy po więcej informacji do kontaktu pod numerem telefonu 722 156 677.