Kilka informacji o tym, kto może być uczestnikiem naszego projektu

  • Drukuj

a

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”, który to oferuje wsparcie różnego rodzaju. Projekt skierowany jest bezpośrednio do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze. Realizujemy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz poradnictwo specjalistyczne.