PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług opiekuńczych

a

Świadczymy usługi opiekuńcze w ramach projektu pn. „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w gminie Gniewkowo”. Należy jednak spełniać następujące przesłanki:

-zamieszkiwać na terenie gminy Gniewkowo,

- wpisywać się do katalogu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- być osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ofercie naszego projektu znajdziesz m.in.

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb dnia codziennego,

- opiekę higieniczną,

- pielęgnację zaleconą przez lekarza,

- kontakt z otoczeniem, z rodziną, środowiskiem lokalnym,

- usługi treningowe w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do  

samodzielnego życia,

- inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb osoby starszej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pond numerem telefonu: 722 156 677.