Oferujemy usługi specjalistyczne

  • Drukuj

a

Specjaliści z różnych dziedzin świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze. Nasi uczestnicy mają możliwość skorzystania z profesjonalnych usług w różnym zakresie. Usługi obejmują pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizm. Wsparciem obejmujemy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,w tym osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zamieszkujące tereny gminy Gniewkowo.