Opis projektu

  • Drukuj

logo-slaskie

 

Celem projektu jestzwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych, którymi będą: usługi opiekuńcze, asystenckie i specj. usługi opiekuńcze poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia usług społecznych, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Bytomia w woj. śląskim. Zapewnią oni objęcie usługami społecznymi 90 osób niesamodzielnych, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Bytomia, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020r.

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług społecznych (głów. opiekuńczych dla osób niesamodzielnych). Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze asystenckie i specj.usługi opiekuńcze. Świadczone będzie w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia. Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Projekt przewiduje:

  • Świadczenie usługi opiekuńczej w dni powszednie – 20.000 h w okresie realizacji projektu;
  • Świadczenie usługi opiekuńczej w soboty, niedziele i święta oraz w godzinach nocnych – 5.000 h w okresie realizacji projektu