PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

Uczestnicy

poziom kolor

 

Grupa docelowa:

65 osób biernych zawodowo, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujące powiat inowrocławski, mogileński lub żniński, w tym:

- 39 Kobiet i 26 Mężczyzn

- 8 osób niepełnosprawnych

- 50 osób o niskich kwalifikacjach (maksymalnie do wykształcenia ponadgimnazjalnego – włącznie)

- 10 osób w wieku 50+