PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

logo-wlkp-efs-samorzad-kolor

Projekt skierowany jest do mieszkańców 7 powiatów wschodniej części województwa wielkopolskiego (powiaty: m. Konin i pow. koniński, kolski, gnieźnieński, słupecki, turecki i wrzesiński). Wsparcie otrzymują wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym - wyłącznie osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 100 uczestników projektu, w tym 60 kobiet (K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno - zawodowej, zamieszkujących wybrane 7 powiatów województwa wielkopolskiego, w okresie od 01.03.2019 r. do 31.10.2020 r.

Projekt oferuje wsparcie dotyczące aktywnej integracji w 2 obszarach: aktywizacja społeczna i aktywizacja zawodowa. W ramach aktywizacji społecznej każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci warsztatów i treningów: kompetencji i umiejętności społecznych, animacji lokalnej, grupy wsparcia, poradnictwo prawne i obywatelskie. W ramach aktywizacji i integracji o charakterze zawodowym, uczestnikom proj. umożliwiamy udział w kursie zawodowym zakończonym egzaminem, co umożliwi podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych. Wyboru szkolenia dokonujemy w oparciu o indywidualne predyspozycje i potrzeby, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczestnikom proponowane będą także staże zawodowe, w sytuacji zdiagnozowania luki w postaci braku adekwatnego do oczekiwań rynku pracy doświadczenia zawodowego. Dla wszystkich UP założono wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, ułatwiającego wejście na rynek pracy.