Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

logo-wlkp-efs-samorzad-kolor

ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 1.07.2019 r.

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy z siedzibą w Inowrocławiu zaprasza Oferentów do składania Ofert na potrzeby realizacji zadania 2 „Aktywizacja społeczna – Trening kompetencji i umiejętności społecznych” i zadanie 8 „Aktywizacja zawodowa – pośrednictwo pracy w ramach realizacji projektu DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie: 7.1.2.Aktywna integracja – projektu konkursowe).

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik 1: Formularz rozeznania

Wpis został opublikowany na stronie Lidera projektu