Zaproszenie do składania ofert

  • Drukuj

logo-wlkp-efs-samorzad-kolor

ROZEZNANIE RYNKU Z DNIA 27.01.2020 r.

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu zaprasza Oferentów do składania Ofert na potrzeby realizacji zadania 6 – Szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje / kompetencje zawodowe, dla uczestników projektu DROGOWSKAZ – kierunek na pracę. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców wschodniej wielkopolski, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie: 7.1.2.Aktywna integracja – projekty konkursowe)

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert - Rozeznanie rynku: Opiekun

Załącznik 1: Formularz ofertowy

Załącznik 2. Program nauczania

Wpis został opublikowany na stronie Lidera projektu