Kończy się szkolenie Magazynier

 • Drukuj

logo-wlkp-efs-samorzad-kolor

Dnia 20.08.2019 r. kończy się pierwsze szkolenie zawodowe, po którego ukończeniu Uczestnicy projektu nabędą kwalifikacje zawodowe w zawodzie „Magazynier” i otrzymają Certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w w/w zawodzie.

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie !

Na uczestników czekają  spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty grupowe, grupy wsparcia, szkolenia i staże zawodowe oraz wyjazdy/wyjścia integracyjne. Przewidziane są równie zwroty kosztów dojazdu oraz catering.

Projekt jest skierowany do 100 uczestników projektu  (w tym 60 kobiet), zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących 7 powiatów województwa wielkopolskiego tj.: powiat: koniński, Konin, kolski, gnieźnieński, słupecki, turecki, wrzesiński. 

Możesz wziąć udział w naszym projekcie, jeśli:

 • Jesteś osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym
 • Jesteś osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP Jesteś osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP

Preferowanymi osobami do udziału w projekcie są:

 • Kobiety
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby zamieszkujące obszar wiejski
 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoby korzystające z PO PŻ
 • osoby bez zawodu
 • osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym
 • osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

Udział w projekcie jest bezpłatny

 

Wpis został opublikowany na stronie Lidera projektu