PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Opis projektu

logo-slaskie

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Bytom (woj. śląskie). Wsparcie otrzymują wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Głównym celem jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych wśród 60 uczestników (UP), w tym 36 kobiet (K), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. zamieszkujących m. Bytom. Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.01.2021 roku do 31.03.2022 roku (w okresie 15 m-cy realizacji proj.).

Zakres wsparcia:

projekt oferuje wsparcie dotyczące aktywnej integracji w 2 obszarach: aktywizacja społeczna i aktywizacja zawodowa. W ramach aktywizacji społecznej każdy Uczestnik otrzyma wsparcie w postaci specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym, udział w grupach samopomocowych, warsztatach będących treningami kompetencji i umiejętności społecznych oraz kompetencji życiowych i animacji lokalnej.

W ramach aktywizacji o charakterze zawodowym, umożliwiamy udział szkoleniach zawodowych, stażach i pośrednictwie pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Całkowita kwota dofinansowania projektu: 837 258,75
Dofinansowanie projektu z UE: 749 126,25