PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Zapraszamy do udziału

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez 500 dorosłych osób o niskich kwalifikacjach. W skutek w/w działań zwiększy się szansa uczestników na zdobycie pracy.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE!

STATUS NA RYNKU PRACY JEST NIEISTOTNY

Zgłoś się do nas:

tel. 788-708-098 lub 694-980-329