PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Zaczynamy szkolenia

Przypominamy!!! Rozpoczną się szkolenia z podstaw obsługi komputera.

Uczestnikom projektu zrekrutowanym do I grupy przypominamy,

24 marca o godzinie 8.00

Uczestnikom projektu zrekrutowanym do II grupy przypominamy,

24 marca o godzinie 11.30