PERSONA 

OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY 

 

Pierwsze dwie grupy po szkoleniu

W dniu dzisiejszym pierwsze dwie grupy projektu zakończyły swój udział w szkoleniach, otrzymując Zaświadczenie o ukończeniu kursu, aby otrzymać CERTYFIKAT uczestnicy muszą zdać egzamin z nabytej wiedzy. Egzaminy dla I i II grupy odbędą się na początku maja o czym poinformujemy w późniejszym terminie.